O nama

Hrvatsko društvo za cerebrovaskularnu je osnovano u lipnju 2013. godine te je dana 7. lipnja 2013. održana Osnivačka Skupština na kojoj su izglasovani predsjednik Društva, dopredsjednik i članovi Upravnog odbora.

Na Skupštini Društva je usvojen i plan rada društva u 2014. godini u kojoj su predviđeni sljedeći projekti:

  •  pokretanje Cerebrovaskularnog konzilija koje će se sastajati svaka dva tjedna na Klinici za neurokirurgiju u sastavu neurokirurga, neurologa i neurointervencijskog radiologa, a na kojem će se prezentirati aktualni pacijenti sa cerebrovaskularnim bolestima te donositi odluke o daljnjem liječenju
  • organizacija tečaja I. kategorije trajnog usavršavanja liječnika pod naslovom: «Suvremeni principi liječenja kraniocerebralne ozljede»
  • organizacija 1. Simpozija Društva
  • suorganizacija prve radionice endoskopske pituitarne kirurgije koji će se održati 14. studenog 2014.g.
  • od rujna 2013.  svaka dva tjedna u prostorima Klinike za neurokirurgiju održavaju se Cerebrovaskularni konziliji na kojima se donose odluke o konzervativnom, neurokirurškom ili endovaskularnom liječenju aktualnih bolesnika sa cerebrovaskularnim bolestima